Gedrags- en spelregels

Goede afspraken maken goede vrienden.

Spelers

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.

 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.

 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.

 • Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.

 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler. Pestgedrag hoort nergens thuis, dus ook niet in onze club.

 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.

 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

 

Op en rond het sportcomplex:

De accommodatie wordt door verschillende ploegen gebruikt. Toon het nodige respect voor alles en zorg ervoor dat het netjes blijft.

Je gedraagt je ook naast het veld. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Wees altijd en overal beleefd.
 • Toon ook het nodige respect voor alle medewerkers van de club.
 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 • Het gebruik van alcoholische drank, roken en druggebruik zijn niet toegelaten.

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken. De club kan, indien nodig, sanctionerend optreden.

Relatie speler – trainer/ploegafgevaardigde.

 • Elke speler groet (= een hand geven) zijn trainer, ploegafgevaardigde en bestuursleden bij aankomst en vertrek in de club.
 • Je aanvaardt de beslissingen van de trainer tijdens een training of wedstrijd.
 • Ben je met iets niet akkoord, dan ga je niet in discussie tijdens een training of wedstrijd. Tracht dit achteraf op een rustige manier te bespreken.
 • Als je niet tot een oplossing komt, mag je steeds een jeugdcoördinator of de TVJO aanspreken.
 • Kom je niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden, dan bepaalt een trainer of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

 

Regels voor de trainingen

Elke speler,

 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en meldt zich tijdig af bij de trainer als niet aan de training kan worden deelgenomen.
 • Brengt zelf drinken mee voor de trainingen.
 • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.
 • Gaat samen met de groep naar de kleedkamer, onder begeleiding van de trainer.
 • Toont respect voor alles wat je mag gebruiken, zowel op het veld, als in de kleedkamer.
 • Er wordt voor of na training niet over het A-terrein gelopen.
 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit (aan de daarvoor voorziene houten platen en borstels) en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
 • Speelt niet met materiaal of ballen in de kleedkamer of gang.
 • Hept desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 • Meldt aan de trainer of een vertegenwoordiger van de club als iets kapot is gegaan.

 

Regels voor de wedstrijden

Elke speler:

 • Meldt zich tijdig af bij de trainer als niet aan een wedstrijd kan worden deelgenomen
 • Brengt steeds zijn identiteitskaart mee. Zonder identiteitskaart speel je niet mee. De spelers vanaf U12 moeten een 'kidscard' (groen) hebben. De ouders kunnen dat aan hun gemeente vragen.
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 • Gaat samen met de groep naar de kleedkamer, onder begeleiding van de trainer en/of afgevaardigde.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of ploegafgevaardigde.
 • Heeft respect voor de tegenstander, de trainer en het publiek.
 • Schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd (óók na een verlieswedstrijd : verliezen
  hoort bij sport !)
 • Reageert NOOIT op provocaties, ook niet van supporters langs de lijn! Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter ook al ben je het niet met hem eens.
 • Legt na de wedstrijd de gebruikte kledij op een ordelijke manier terug. Je houdt je aan de organisatie die de trainer/afgevaardigde hier oplegt.
 • Verlaat samen met de groep de kleedkamer, onder begeleiding van de trainer en/of afgevaardigde.
 • Gedraagt zich in de kantine, zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden.

 

Ouders/supporters

Spelregels voor ouders (en supporters)

 • Zorg ervoor dat je kind op tijd komt voor de trainingen en wedstrijden.
 • Haal je kind tijdig af na de trainingen.
 • Breng de trainer tijdig op de hoogte als je kind niet kan deelnemen aan een training en/of wedstrijd.
 • Steun je kind bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties.
 • Supporteren mag, maar op een positieve manier, niet de fouten benadrukken.
 • Supporter voor het hele team, niet enkel voor je eigen kind.
 • Help je kind om vertrouwen op te bouwen, breek het niet af na een fout.
 • Benadruk dat sport ook FUN moet zijn..
 • Laat je kind sport doen op zijn eigen niveau.
 • Vriendschap en samenwerking in teamverband is veel belangrijker dan winnen of verliezen.
 • Bemoei je niet met de opstelling, speelwijze en het coachen van de trainer.
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. Geef zeker geen negatieve opmerkingen.
  (Weet dat de club en de voetbalbond nog steeds op zoek zijn naar goede scheidsrechters. Als je het beter kunt, mag je je steeds bij ons aanmelden om scheidsrechter te worden.)
 • Geen alcohol rond de velden in het bijzijn van de spelers.
 • Toon respect voor iedere jeugdspeler, ook die van een ander team.
 • Engageer je bij clubactiviteiten zoals de eetdagen, tornooien.
 • Geef het goede voorbeeld