Ombudsdienst

Een voetbalclub, dat is meer dan wat mensen die een bal richting doel schieten. We zijn een grote vereniging, en voor veel van onze jeugdspelers is het ook min of meer hun 'jeugdvereniging'.
Onze club probeert deze rol zoveel mogelijk ook te vervullen, maar uiteraard is het niet evident om voor alles een gepaste begeleiding te voorzien.
Liesbeth Dehennin is binnen onze club het aanspreekpunt voor alle persoonlijke problemen van spelers, ouders en medewerkers.

Onder persoonlijke problemen verstaan we niet-sportieve problemen: persoonlijke problemen van financiële of familiale aard, problemen op studievlak of de combinatie voetbal/studies, racisme, pestgedrag of intimidatie.
Deze kan u steeds bij Liesbeth melden. Het spreekt voor zich dat alle klachten gegarandeerd in alle discretie zullen behandeld worden.
Liesbeth zal evenwel nooit gevolg geven aan anonieme klachten. Deze blijven onbehandeld.

Voor elk probleem is er een oplossing. Dus wacht niet met het melden van uw probleem. Liesbeth is regelmatig aanwezig tijdens de thuiswedstrijden op Hoogveld.
U kan haar bereiken op de onderstaande gegevens: Liesbeth Dehennin Ploegafgevaardigde U12 GSM: 0476/87 83 16 e-mail: ov@kvchaacht.be

Voor sportieve problemen kan je terecht bij: Geert Peeters Algemeen Jeugdverantwoordelijke KVC Haacht 0497/61 90 06 jeugdopleiding@kvchaacht.be